Γράψτε λίγα λόγια για εσάς. Για παράδειγμα σπουδές, εργασιακή εμπειρία, ξένες γλώσσες, δεξιότητες κ.τ.λ.