Η βασική φιλοσοφία του έχει δύο συνιστώσες. Αρχικά, δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευόμενους οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές μακριά από κάποιο αστικό κέντρο, να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται. Έτσι ο μαθητής μπορεί να συμμετέχει σύγχρονα και ενεργά σε μια διαδικτυακή αίθουσα διδασκαλίας, ειδικά σχεδιασμένη για τον σκοπό αυτό, χωρίς να χρειάζεται να σπαταλήσει χρόνο και χρήμα, εύκολα και γρήγορα από την άνεση του σπιτιού του.

Ωστόσο η εκπαιδευτική πλατφόρμα του δεν απευθύνεται μόνο σε μαθητές απομακρυσμένων περιοχών. Με τις δυνατότητες που παρέχονται, η εκπαιδευτική διαδικασία αλλάζει διάσταση. Το μάθημα γίνεται με τη χρήση πληθώρας διαδραστικών εργαλείων τα οποία χρησιμοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα από εκπαιδευτικούς φορείς και έτσι γίνεται πολύ πιο αποδοτικό.

Με κέντρο τον μαθητή

Ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πλατφόρμας έγινε με στόχο την εύκολη και αποτελεσματική εκπαίδευση του μαθητή

Μαθησιακά πλάνα

Μαθησιακοί στόχοι τίθονται ξεχωριστά για κάθε μαθητή εξασφαλίζοντας τη σωστή πορεία προς την επιτυχία

Καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί

Διδάσκοντες οι οποίοι είναι άρτια καταρτισμένοι πάνω στα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα

Ολιγομελή τμήματα

Τμήματα αποκλειστικά τριών ατόμων με σκοπό την αποτελεσματική εκπαίδευση των μαθητών

Ευελιξία – Ευκολία

Το μάθημα γίνεται από όποιο μέρος κι αν βρίσκεστε αρκεί να υπάρχει Η/Υ ή tablet και σύνδεση στο internet

Ενημέρωση κηδεμόνα

Τακτική ενημέρωση των κηδεμόνων για την πορεία του μαθητή μέσω της πλατφόρμας

Σύγχρονα εκπαιδευτικά
εργαλεία

τα οποία χρησιμοποιούνται από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόσμου

Διαδραστικότητα

Σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με τη χρήση ενός από τα πιο διαδεδομένα LMS (Learning Management System)