Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό της μικροδιδασκαλίας σας για εξετάσεις πιστοποίησης. Συμπληρώστε τη φόρμα, και εμείς, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, θα την εκτιμήσουμε και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.