Αναλαμβάνουμε την στατιστική ανάλυση της ερευνητικής σας εργασίας. Συμπληρώστε τη φόρμα, και εμείς, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, θα την εκτιμήσουμε και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό. Μετά την συμπλήρωση της αίτησης θα χρειαστεί να μας στείλετε τις πληροφορίες για την στατιστική ανάλυση (επιστημονικά ερωτήματα, τύπος ανάλυσης κ.τ.λ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση analysis@phi.edu.gr