Μέση εκπαίδευση
Φοιτητικά μαθήματα
Στατιστική ανάλυση

Σε μια αίθουσα υψηλής αισθητικής στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, στεγάζεται το εργαστήριο μαθηματικών Φ. Πάντα με κέντρο τον μαθητή, προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εκπαίδευσης σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου αλλά και σε φοιτητές. Ελάτε να γνωριστούμε!

Κλασικό μάθημα…

Το κλασικό μάθημα μαθηματικών, είναι πολύ “καθηγητοκεντρικό”. Ο καθηγητής μοντελοποιεί προβλήματα μέχρι να νιώσει ότι οι περισσότεροι μαθητές καταλαβαίνουν. Στη συνέχεια, προχωρά εποπτεύοντας τους μαθητές που προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο.

…ή εργαστήριο;

Το μοντέλο του εργαστηρίου μαθηματικών, είναι “μαθητοκεντρικό”. Ο καθηγητής χρησιμοποιεί μια ποικιλία προσεγγίσεων για να εισαγάγει τους μαθητές στις έννοιες των μαθηματικών μέσω ενός μίνι μαθήματος. Στη συνέχεια, βάζει τους μαθητές να ασχοληθούν με διαφοροποιημένες μαθηματικές δραστηριότητες. Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές στοχάζονται και/ή μοιράζονται τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν.

Μαθήματα σε ομοιογενείς ομάδες αυστηρά τριών ατόμων
Τμήματα προετοιμασίας για την εισαγωγή σε πρότυπα πειραματικά Γυμνάσια & Λύκεια
Σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως
Διαδικτυακά μαθήματα με τη χρήση ενός από τα πιο διαδεδομένα LMS (Learning management system)
Θερινή προετοιμασία πέντε εβδομάδων για την ομαλή ένταξη στην επόμενη τάξη
Συνεχής ενημέρωση κηδεμόνων μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2651 607711
e-mail: math@phi.edu.gr