Υπηρεσίες


Μέση εκπαίδευση

Μαθηματικά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την σωστή προετοιμασία των μαθητών για τις ενδοσχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις. Επιπλέον λειτουργούν και θερινά τμήματα με σκοπό την ομαλή ένταξη στην επόμενη τάξη.

  • Μαθηματικά Γυμνασίου – Λυκείου
  • Προετοιμασία για πρότυπα – πειραματικά Γυμνάσια & Λύκεια
  • International Baccalaureate Maths (IB)

Φοιτητικά μαθήματα

Διδάσκονται μαθήματα μαθηματικών των περισσότερων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας. Μεταξύ αυτών και το μάθημα Ποσοτικές μέθοδοι (ΔΕΟ13) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)

Στατιστική ανάλυση

Αναλαμβάνουμε την στατιστική ανάλυση της ερευνητικής σας εργασίας με την εγγύηση ενός άρτιου αποτελέσματος.