Να καταργήσουμε την άπειρη απόσταση
που μας χωρίζει, και να συγχωνευθούμε
ο ένας μέσα στον άλλο για ένα…
άπειρο δευτερόλεπτο.

Ντενί Γκετζ