Μέση εκπαίδευση


Τα υψηλής ποιότητας μαθήματα που παρέχουμε είναι προσαρμοσμένα στους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παραδίδονται σε κλειστές ομάδες, αυστηρά των τεσσάρων ατόμων. Διαλέξτε παρακάτω το μάθημα που σας ενδιαφέρει κι εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Α Γυμνασίου

Β Γυμνασίου

Γ Γυμνασίου

Α Γενικού Λυκείου

Β Γενικού Λυκείου

Γ Γενικού Λυκείου