Στατιστική ΙΙ

Μάθημα του 2ου εξαμήνου του τμήματος οικονομικών της σχολής οικονομικών και πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

link μαθήματος

Στατιστική Ι

Μάθημα του 1ου εξαμήνου του τμήματος οικονομικών της σχολής οικονομικών και πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

link μαθήματος

Μαθηματικά Ι

Μάθημα του 1ου εξαμήνου του τμήματος οικονομικών της σχολής οικονομικών και πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

link μαθήματος

Μαθηματικά ΙΙ

Μάθημα του 2ου εξαμήνου του τμήματος οικονομικών της σχολής οικονομικών και πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

link μαθήματος