Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

Μάθημα του 2ου εξαμήνου της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες

Περιγραφή

Αίτηση εγγραφής στο μάθημα
Συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση δεν δεσμεύεστε ότι θα παρακολουθήσετε το μάθημα ούτε επιβαρύνεστε οικονομικά.

Published by

Θεμιστοκλής Παπαβραμίδης

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών της σχολής θετικών επιστημών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων