Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (Πληροφορικής Ιωαννίνων)

Μάθημα του 4ου εξαμήνου της του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της πολυτεχνικής σχολής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Περιγραφή

Αίτηση εγγραφής στο μάθημα
Συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση δεν δεσμεύεστε ότι θα παρακολουθήσετε το μάθημα ούτε επιβαρύνεστε οικονομικά.

Published by

Θεμιστοκλής Παπαβραμίδης

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών της σχολής θετικών επιστημών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων