Γυμνάσιο

ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Μαθηματικά1
Α’ Γυμνασίου
ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Μαθηματικά1
Β’ Γυμνασίου
ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Μαθηματικά2
Γ’ Γυμνασίου

Γενικό Λύκειο

ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Άλγεβρα2
Γεωμετρία1
Α’ Λυκείου
ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Άλγεβρα2
Μαθηματικά Ο.Π.1
Β’ Λυκείου
ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Μαθηματικά Ο.Π.4
Γ’ Λυκείου

Επαγγελματικό Λύκειο

ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Άλγεβρα2
Γεωμετρία1
Α’ Λυκείου
ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Άλγεβρα2
Β’ Λυκείου
ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Μαθηματικά4
Γ’ Λυκείου