Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Νεοελληνική γλώσσα3
Μαθηματικά3
Δημοτικό

Μέση εκπαίδευση – Γυμνάσιο

ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Γλώσσα1
Μαθηματικά1
Φυσική1
Α’ Γυμνασίου
ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Γλώσσα2
Μαθηματικά2
Φυσική1
Β’ Γυμνασίου
ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Γλώσσα2
Αρχαία2
Μαθηματικά2
Φυσική1
Γ’ Γυμνασίου

Μέση εκπαίδευση – Λύκειο

Α’ Λυκείου

ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Έκθεση2
Αρχαία2
Άλγεβρα2
Φυσική2
Α’ Λυκείου

Β’ Λυκείου

ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Έκθεση3
Μαθηματικά Ο.Π.2
Άλγεβρα2
Φυσική2
Θετικών σπουδών
ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Έκθεση3
Αρχαία Ο.Π.4
Αρχαία1
Λατινικά Γ’ ΓΕΛ2
Ανθρωπιστικών σπουδών

Γ’ Λυκείου

ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Έκθεση4
Μαθηματικά4
Φυσική4
Χημεία4
Θετικών σπουδών
ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Έκθεση4
Μαθηματικά4
Α.Ο.Θ.4
Α.Ε.Π.Π.4
Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Έκθεση4
Βιολογία4
Φυσική4
Χημεία4
Σπουδών υγείας
ΜάθημαΏρες/εβδομάδα
Έκθεση4
Αρχαία4
Ιστορία2
Λατινικά2
Ανθρωπιστικών σπουδών